Senteret sitt bannerbilde

DIN DOKTOR

Velkommen til Din Doktors digitale resepsjon !

Her kan du selv utføre følgende tjenester hvis du har fastlege hos Din Doktor :

* Timebestilling

* Reseptbestilling

* Skrive korte beskjeder / spørsmål til sekretærene 

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker,men tidlig i uken og om morgenen er det erfaringsmessig stor pågang på telefonen og det må påregnes noe venting.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

ÅRETS SESONGVAKSINE MOT INFLUENSA ANKOMMET!

20. oktober 2017

Ta kontakt for å avtale tid,  pr. sms/hjemmeside (dindoktor.no) el pr. telefon!

NY PASIENT/OVERFØRING AV JOURNAL

27. desember 2013

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 1. i påfølgende måned etter bytte er gjort. Det er ønskelig med dobbeltime første gang du er hos din nye fastlege. Det er derfor fint om du ringer oss for din første timebestilling.

 

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.

 

Hvis du trenger utskrift av journalen din i forbindelse med bytte fra oss til annen fastlege må du fylle ut en fullmakt først. Vi kan enten sende den i posten til deg eller du kan komme innom for utfylling her på senteret.

 

Henvisninger til Ljubomir Nestorovic

28. oktober 2013

Pga nye retningslinjer er det ikke lenger mulig å henvise pasienter som er 18 år eller eldre til Dr. Nestorovic.

 

BETALINGSAUTOMAT

15. mai 2013

Vi har nå innført betalingsautomat på venterommet.

Betaling skjer ved:

Kontant (50, 100, 200 sedler og mynter kan benyttes)

Kort (bankaxept)

Giro (girogebyr på kr 55 kommer i tillegg)

MASKINEN TAR IKKE KREDITTKORT!

Ingen betaling i luken.

E-RESEPT

12. juni 2012

Din Doktor har nå begynt med e-resept ordningen.

E-resept betyr elektronisk resept. Hvis du trenger en resept, vil du ikke få den skrevet ut på papir lenger.

Legen sender resepten elektronisk til en sentral database: Reseptformidleren. Herfra kan apoteket eller bandasjisten laste ned resepten og ekspedere. Du må ta med gyldig legitimasjon og vise på apoteket når du skal hente ut medisiner på e-resept.

Se denne link: http://www.helsedirektoratet.no/it-helse/eresept/om-e-resept/Sider/default.aspx

VIKARER og STUDENTER

27. november 2011

Flere av våre pasienter har møtt en legevikar eller medisin-student her ved Din Doktor og kanskje blitt usikre på hvorfor de ikke møter sin fastlege. Vi ønsker derfor å gi dere noe informasjon :

*Fastlegene er av sin kommune pålagt inntil 20% kommunal stilling, dvs en dag/uke er vi ved en annen arbeidsplass.

*Fastlegene deltar i møter utenfor legekontoret. Dette kan være møter med pasienten hos NAV,oppfølgningstjenesten i kommunen, i rusbehandling, i psykiatrisk behandling eller samarbeid med andre etater. 

*Vi er spesialister i allmenmedisin, eller er under spesialisering nå.For å bli spesialist eller opprettholde sin spesialitet kreves det deltagelse i kurs, veiledning,praksisbesøk mm . Det kan bli endel fravær fra egen praksis i perioder grunnet ukelange kurs.

*Legekontoret har inngått avtale med NTNU / Medisinsk fakultet ang.utplassering av 6.års medisinstudenter.Hver høst  møter dere derfor en student som er under veiledning av oss.

*Leger kan også være borte pga egen eller barns sykdom. 

For å gi et best mulig tilbud til våre pasienter og unngå lange ventetider,har vi derfor valgt å ha faste vikarer ved senteret.

Vikarene er aldri alene ved Din Doktor, det vil alltid være en eller flere av de erfarne faste legene på jobb .

Håper dette ble oppklarende ! 

 

Bestilling av time

23. august 2011

Ved bestilling av time via SMS er det viktig at mobil som brukes er i samsvar med mobil som er registrert hos oss !

Nytt mobilnummer ? Ta kontakt via SMS eller Internett -timebestilling i kommentarfeltet.