Henvisninger

Henvisning til spesialister i andre fagfelt enn allmennmedisin

For henvisning til sykehus, privatpraktiserende spesialist eller psykolog med driftsavtale med Helse Midt-Norge må du til time hos din fastlege. Mottakerne er avhengige av gode henvisninger for å kunne vurdere hastegrad. Ved utilstrekkelige henvisninger risikerer man at ventetiden blir galt fastsatt (du må vente lenger), eller at sykehuset må innhente flere opplysninger (som også tar tid).

Henvisning til gynekolog for celleprøve

Celleprøver kan tas av din fastlege. Fastlegene kan også sette inn eller fjerne spiraler. Dersom du ikke ønsker dette, kan vi dessverre ikke henvise til gynekolog med driftsavtale med Helse Midt-Norge for dette, med mindre det finnes andre tilstander som trenger vurdering av gynekolog. Dette er bl.a. fordi en konsultasjon hos gynekolog koster Folketrygden 2-3 ganger mer enn hos fastlegen, og fordi gynekologer med driftsavtale med Helse Midt-Norge må brukes til oppgaver som kun de kan gjøre, for å bruke deres kompetanse effektivt. Det er mulig å selv gjøre avtale hos gynekolog uten refusjon, hvor man betaler alle kostnadene selv.

Henvisning til billeddiagnostikk

Henvisning til røntgenundersøkelser krever oppmøte hos lege. Før bildeundersøkelse kreves som regel fysisk undersøkelse, og legen vil vurdere om, og eventuelt hvilken undersøkelse som er nødvendig, og må formulere en problemstilling/spørsmål som røntgenlegen og radiografen skal bruke i sitt videre arbeid. Legen vil også måtte ta stilling til farene ved bruk av røntgenstråling ved ulike undersøkelser og hvilken nytte en røntgenundersøkelse vil ha for pasienten. MR bruker ikke røntgenstråling, men flere pasienter kan ikke ta MR av medisinske grunner (bl.a. gravide og pasienter med enkelte typer metallimplantat). 

Det hender at andre yrkesgrupper ber om at det henvises til ulike undersøkelser og vi er takknemmlig om man da har med seg skriftlig informasjon som underbygger dette ønsket.

Henvisning til fysioterapeut

Du trenger ikke lenger henvisning til fysioterapeut fra lege. Fra 1. januar 2018 vurderer fysioterapeutene henvendelser fra pasienten uten henvisning fra lege.